Info Reiki

Reiki is een Japans woord dat als Universele (Rei) Levensenergie (Ki) vertaald kan worden. Het is een methode om het zelf genezende vermogen van de mens te (her)activeren. Reiki werd rond de vorige eeuwwisseling herontdekt door de Japanse Dr. Mikao Usui.

Reiki is de energie die we allemaal in (en om) ons lichaam hebben en die bijvoorbeeld ook gebruikt wordt voor acupunctuur. Die energie loopt door zogenaamde meridianen, die je kunt zien als energiekanalen. Bij mensen waarbij de energiekanalen geopend zijn, stroomt de energie door de handen. Bij het geven van Reiki geeft de gever de energie door aan de ontvanger. De gever dient daarbij alleen als doorgeefkanaal. De gever geeft dus niet zijn eigen energie aan de ontvanger. Reiki is dan ook geen geneeswijze, maar een ondersteuning bij zelf genezing. De gever kan geen invloed uitoefenen op het resultaat van de behandeling, het lichaam van de ontvanger en zijn/haar energiesysteem regelen dat allemaal zelf.

Reiki pakt automatisch die dingen aan waar op dat moment het meest dringend hulp nodig is. Zowel lichamelijk, emotioneel, mentaal als spiritueel. Het helen en in balans brengen van de natuurlijke energiestroom zorgt voor een gevoel van rust en openheid. Gevoelens van onbehagen verdwijnen en pijnen worden verlicht of verdwijnen geheel. Maar ook zonder klachten is het fijn om te kunnen genieten van ontspanning en te werken aan jezelf om in balans te blijven.